image_0
silikony

GlobalSil jest grupą dwu-komponentowych silikonów odlewniczych, których utwardzenie następuje w temperaturze pokojowej przy użyciu utwardzaczy (

NY,H6, H2) wiązaniem kondensacyjnym. Formy wykonane z silikonów Globalsil są używane do odlewania żywic (poliuretanowych, poliestrowych,

epoksydowych),gipsu, cementu, wosku (metoda wosku traconego) itp.

Celem wzmocnienia odporności na chemiczne oddziaływanie żywic poliestrowych należy dodać do silikonu dodatek ADDITIVO PR1 w ilości 1% w stosunku

dowagi całej mieszanki. Środek tiksotropowy TIXAD należy dodawać w ilości 1-2 % wagi całej mieszanki w zależności od żądanego stopnia zagęszczenia.

Stosowanie środka zagęszczającego znacząco podwyższa lepkość ale umożliwia kopiowanie elementów przestrzennych bez nadmiernego ściekania materiału.

Zawsze należy uważać przy zagęszczaniu pierwszej warstwy kontaktowej ponieważ ilość środka zagęszczającego może mieć wpływ na odwzorowanie bardzo

precyzyjnych elementów.

Silikony GlobalSil charakteryzują się wysokimi parametrami antyadhezyjnymi, przez co nie przyklejają się do większości powierzchni – zawsze należy wykonać

próbę. Seria GlobalSil ma wysokie zdolności odwzorowywania powierzchni i idealnie nadaje się do tworzenia precyzyjnych form z dużą ilością kątów ujemnych.

 

Niższe twardości 10-20 Shore A stosowane są najczęściej przy odwzorowaniu bardzo małych elementów  z dużą ilością detali i kątów ujemnych.

 

Wyższe twardości 28-40 Shore A są najbardziej uniwersalnymi twardościami, które zapewniają elastyczność przy jednoczesnym zachowaniu stabilności

wymiarowej.  

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE:

(Temperatura +25 °C, wilgotność względna 60%)

 

Silikony kondensacyjne GlobalSil

Globalsil
AL 10
Globalsil
AL 20
Globalsil
AL 20-S
Globalsil
AL 28
Globalsil
AL 40
Kolorbiałybiałybiałykremowyszary
Twardość Shore A
(DIN 53505)
10 ±320 ±323 ±328 ±340 ±3
Proporcje mieszania
(A+B)
100 : 5
wedle wagi
100 : 5
wedle wagi
100 : 5
wedle wagi
100 : 5
wedle wagi
100 : 5
wedle wagi
Lepkość
składnik A (mPas)
Min. 25 000
Max 40 000
Min. 20 000
Max 35 000
Min. 25 000
Max 35 000
Min. 30 000
Max 50 000
Min. 25 000
Max 40 000
Ciężar właściwy
(Kg/dm3)
1,247 ± 0,031,210 ± 0,031,140 ± 0,031,200± 0,031,450 ± 0,03
Czas zachowania stanu plastycznego (minuty)30 - 6030 - 6030 - 6040 - 6030 - 60
Czas rozformowania
(godziny)
2424242424
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2)
(DIN 53504 - SA3)
3 ± 0,53,5 ± 0,54 ± 0,54 ± 0,54 ± 0,5
Wydłużenie przy zerwaniu (%)
750 ± 30%
600 ± 30%700 ± 30%700 ± 30%250%0 ± 30%
Wytrzymałość na rozdzieranie
(N/mm)
(ASTM D624)
17 ± 218 ± 220 ± 220 ± 29 ± 2
Skurcz liniowy, po 5 dniach (%)
(ISO 4823)
0,5 max0,5 max0,5 max0,5 max0,5 max
Temperatura aplikacji15 - 35 °C15 - 35 °C15 - 35 °C15 - 35 °C15 - 35 °C
Temperatura przechowywania5 - 35 °C5 - 35 °C5 - 35 °C5 - 35 °C5 - 35 °C
Czas przydatności
Komponent A*
12 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy
Czas przydatności
Komponent B*
12 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy

*Magazynowany w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu o temperaturze od +5 °C do +35 °C.

Zdjęcia poglądowe silikonów serii GlobalSil

ade3210e-3a91-dc81-a1af-3e8afda4dce5
0ca6978b-c7a1-260c-09c5-a5480a8a41de
fd859831-ee58-86de-a170-5c9bb7b1a352
b53bd6b8-63ef-0bfd-7020-01463a689479

GlobalSil AL10

GlobalSil AL20

GlobalSil AL28

GlobalSil AL40