image_0

Formy wykonuje się najczęściej na trzy sposoby:

  1. Formy zalewane - otwarte są najprostszym sposobem wykonania formy, stosowanym przy elementach płaskich: panele, płaskorzeźby, rolety, gzymsy. Model należy przykleić do płaskiego podłoża, najlepiej gładkiej połyskowej płyty (nie będzie chłonna i nie będzie wymagała dużej ilości rozdzielacza a uzyskana powierzchnia będzie gładka), najczęściej wzór klei się przy użyciu: akrylu, kleju na gorąco, taśmy dwustronnej. Kolejnym krokiem jest uszczelnienie miejsca łączenia z płytą, po uszczelnieniu należy zbudować szalunek ograniczający kształt płynnego materiału, grubość ścianek i dna jest zależna od wielkości i stopnia skomplikowania modelu ale również od twardości materiału. W momencie kiedy szalunek jest gotowy i uszczelniony na model i szalunek aplikuje się rozdzielacz, po wyschnięciu cały element zalewa się płynnym materiałem. Kauczuki Elastostamp ze względu na swoją wysoką płynność i długi czas pracy idealnie odwzorowują każdy detal. Po upłynięciu czasu wiązania określonego w fiszce technicznej należy rozebrać szalunek i rozformować gotową formę od wzoru. Najczęściej techniki tej używa się przy wykonaniu elementów płaskich z jednej strony ( powierzchnia klejenia do płyty która jest również powierzchnią zalewania w gotowej formie), lub przy elementach przestrzennych zalewając na dwa razy górę i dół formy.
  2. Formy dystansowe – bardziej skomplikowana metoda stosowana przy przestrzennych elementach z większą ilością kątów ujemnych i nieregularnym kształcie (statuetki, posągi, elementy dekoracyjne). Na przestrzenny model należy nałożyć materiał który stworzy dystans na całej powierzchni, grubość dystansu zależy od wielkości i stopnia skomplikowania wzoru (± 1cm), najczęściej wykonuje się go z mas modelarskich czy wosku. Kolejnym krokiem jest wykonanie sztywnej formy pomocniczej (gips, żywice wzmacniane włóknem, masy akrylowe), sztywna forma powinna się składać z kawałków, które będą się ze sobą łączyć ( piny pozycjonujące). Po utwardzeniu należy rozebrać formę pomocniczą i usunąć dystans, kolejnym krokiem jest złożenie formy pomocniczej i wlanie kauczuku w dystans pomiędzy modelem a sztywną formą pomocniczą. W ten sposób można uzyskać kauczukową formę o grubości i kształcie wcześniej wykonanego dystansu, formę ściąga się z modelu jak skarpetę.  Długi czas pracy oraz wysokie zdolności odwzorowujące kauczuków Elastostamp pozwalają na bardzo precyzyjne kopiowanie wzoru.
  3. Formy smarowane -  metoda smarowania cienkich warstw kauczuku na przestrzennym modelu. Kauczuk należy aplikować  cienkimi warstwami, każdą kolejną warstwę aplikuje się w momencie kiedy poprzednia warstwa związała na tyle, że jej nie uszkodzimy ale jednocześnie jest jeszcze lepka i proces wiązania nie zakończył się. Metoda ta wymaga stworzenia sztywnej formy pomocniczej, którą da się rozebrać. Kauczuk może być ściągany w całości jak skarpeta lub jeżeli model jest bardzo skomplikowany może być podzielony na kilka części, w miejscu łączenia nakłada się grubszą warstwę tzw. szew łączący. Aby aplikować większą ilość materiału za jednym razem można go zagęścić przy użyciu środka Globalift PU lub krzemionki pirogenicznej, nie zaleca się zagęszczania pierwszej warstwy ponieważ może mieć to wpływ na odwzorowanie skomplikowanej powierzchni.

 

science-1182713_960_720